Päivä: 6.3.2020

  • Osa 2 Pitäisikö sinun huolehtia iäkkäistä vanhemmistasi?

    Osa 2 Pitäisikö sinun huolehtia iäkkäistä vanhemmistasi?

    Menemättä sen enempää vielä siihen, miksi toiset ihmiset ajattelevat iäkkäiden vanhempien hoidon kuuluvan omaisille, toiset yhteiskunnalle, kannatan nykyistä järjestelmää, jossa vanhemmistaan huolehtiminen ei ole lakiperusteista. Tätäkin on nimittäin keskusteluissa vilauteltu. Katsoisin, että pakolla ei saa aikaan hyvää. Näkisin tämän riskinä kaltoinkohtelulle ja elämänlaatua heikentävänä tekijänä kaikille osapuolille. Olosuhteet voivat olla liian hankalat vanhemmista huolehtimiseen ja […]