MODESTY – Vaatimaton näkyville

MODESTY – Vaatimaton näkyville

Kirjoitan blogissani tänä vuonna vanhustyönkentällä toimivista henkilöistä, jotka kaipaisivat mielestäni lisää näkyvyyttä tai ainakin kiitokset tekemästään työstä. Sarjan nimi on MODESTY.

Seuraavat kriteerit kuvaavat näitä henkilöitä:

  • Ihminen pitää itseään samanarvoisena kuin muut.
  • Ei nosta itseään ylös muiden kustannuksella.
  • Antaa tekojen puhua puolestaan.
  • Nostaa esiin toisten taitoja ja osaamista.
  • Kiitollinen saamastaan, ei toimi ulkoisten palkkioiden takia – tärkeää oma kiinnostus asiaan.
  • Kuuntelee ja ottaa muut huomioon.
  • Yhdessä tekeminen tärkeää.

Voit myös ehdottaa minulle henkilöä tähän juttusarjaan.

Ensimmäisenä vuorossa on validaatiokouluttaja, muistiasiantuntija ja sairaanhoitaja SIRPA REMAHL.

# Modesty VALID-muistihoitaja ja kouluttaja SIRPA REMAHL

Kun VALID- muistihoitaja ja kouluttaja Sirpa Remahl käy asiakkaan luona hän ymmärtää, että salaisuus on nykyhetkessä, vaikka mieli onkin menneessä. Remahl tekee juuri tämän hetken paremmaksi ja kun hän tekee niin, on kaikki myöhemminkin paremmin.

– Yhteyden rakentaminen vie aikansa, mutta se palkitsee, Remahl kertoo.

Remahl työskentelee muistisairaan omassa toimintaympäristössä eli asiakkaan kotona.

Käyn esimerkiksi hoivakodeissa muistisairailla vanhuksilla, joiden omaiset asuvat kaukana. Omaishoitajaperheissä käyn tukemassa ja auttamassa sekä sairastunutta että omaishoitajaa ja mahdollistamassa vapaan omaishoitajalle, kuvailee Remahl työtään.

Remahl pitää lisäksi koulutuksia mm. oppi- ja hoitolaitoksissa. Remahlin koulutukset ovat käytännönläheisiä ja keskustelevia, joissa käytetään paljon esimerkkejä.

Koska olen myös sairaanhoitaja, on koulutusten pohjalla ymmärrys hoitajien tekemää työtä kohtaan. Hoivakodeissa käynnit ja oppimani asiat koulutuksissani hoitajilta auttavat hahmottamaan hoitajuuden haasteet ja mahdollisuudet, Remahl toteaa.

Koulutuksissa käydään läpi myös tunnetaitoja ja ne ovat usein työnohjauksellisia.

Työntekijä saattaa oivaltaa uudella tavalla roolinsa muistisairaan hoitamisessa, kertoo Remahl.

Muistisairaan henkilön asiantunteva hoiva vaatii monia taitoja

Terveystieteiden tohtori ja Muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen on nostanut keskusteluun muistiasiantuntijuuden tarpeellisuuden. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ei riitä asiantuntevaan muistisairaan henkilön hoivaan, vaan sitä on täydennettävä.

Remahl yhtyy tähän.

Muistisairaudet osataan kyllä nimetä, mutta osaamista ei ole syvennetty kohtaamistaitoihin tai muistisairaan henkilön tarpeiden pohdintaan, kritisoi Remahl nykyistä vanhustenhoitoon tähtäävää koulutusta.

Remahlin mukaan muistisairaanhoidon erityisosaamista ei joka paikassa koeta merkittävänä, mutta onneksi on heitä, jotka haluavat panostaa siihen tarjoamalla täydennyskoulutusta. Ja silloin Remahl astuu avuksi.

Aivosairaus ja ikääntyminen edellyttää hoitajalta useita taitoja joita ovat mm. myötätuntoinen läsnäolo, psykososiaalisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen, Remahl kertoo esimerkkejä koulutuksen sisällöstään.

Miksi Remahl tekee työtä juuri muistisairaiden henkilöiden parissa?

Remahl toimi pitkään diakoniatyöntekijänä. Vuonna 1998 eräässä koulutuksessa hän kuuli ensimmäistä kertaa sanan ”validaatiomenetelmä” (tutustu täällä ), joka herätti Remahlissa heti kiinnostuksen.

Minua viehätti ajatus siitä, että pyrittiin aidosti kohtamaan muistisairas henkilö ja lähdettiin hänen tarpeistaan.

Remahl opiskeli muistihoitajaksi, jonka jälkeen hän syvensi tietämystään vielä validaatiohoitajaksi sekä validaatiokouluttajaksi.

Remahlia kiinnosti ajatus itsenäisestä työstä ja niin hänestä tuli yrittäjä. Häntä kannustettiin myös kouluttamaan, olihan hänellä pitkä kokemus ja asiantuntijuus muistisairaiden hoidosta. Kouluttaminen kuitenkin arvelutti aluksi. Rohkeus palkittiin, sillä nyt Remahl on kouluttanut jo lukuisia vanhustyöntekijöitä ja opiskelijoita, joilta hän on saanut runsaasti positiivista palautetta.

Remahl haluaa kehittää itseään koko ajan. Tällä hetkellä hän opiskelee kognitiivista lyhytterapiaa.

Remahl kertoo tekevänsä antoisaa työtä. Hänellä on kiinnostus muistisairautta kohtaan, halu auttaa ja tukea koko perhettä muistisairaan henkilön lisäksi.

Muistisairaus on voimakas kriisi, johon tarvittaisiin paljon aikaisemmin jo tukea, Remahl kertoo.

Muistisairaan henkilön elämänlaatua tarkastellessa Remahl näkee tärkeänä erityisesti omaishoitajan roolin: Hänen osaamisensa ja jaksamisensa heijastuu myös hoidettavan elämänlaatuun. Remahl tarjoaakin mahdollisuuden omaishoitajalle ”omaan aikaan” ja keskustelutukea.

Remahlin läsnäolotaito ja empatiakyky tulevat todetuksi haastattelun aikana. Keskustelumme lomassa huomaan kertoneeni Remahlille henkilöhistoriani ja kipukohtani. Miten tämä näin kääntyi? Se lienee osoitus siitä, että Sirpa Remahlilla on todella taitoa ja kiinnostusta kohdata ihminen. Kun tähän lisätään koulutus ja kokemus, voidaan puhua muistiasiantuntijasta, jota arvostan suuresti.

Tutustu lisää:

VALID-muistihoito ja koulutuspalvelut Sirpa Remahl

OTA YHTEYTTÄ!

p. 050-4326232

Sähköposti: sirpa.remahl[at]gmail.com


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.