Slider
Omaissuhteet

OSA 4 Motiivit selittävät omaisten mielipide-eroja vanhenevien vanhempien hoitamisesta

Keskustelussa, tulisiko lasten huolehtia vanhemmistaan, näyttäisi korostuvan kaksi päälinjaa. Toinen näistä korostaa perheen vastuuta, toinen yhteiskunnan vastuuta. Mutta miksi me ajattelemme niin eri tavalla tästä(kin) asiasta? Pohtiessani vastakkainasettelua keskustelussa tulisiko vanhempiaan hoitaa, sain avukseni yrittäjä ja valmentaja Shani Livsonin. Livson on perehtynyt erityisesti psykologian ja psykiatrian professori Reissin motivaatioteoriaan ja työskentelee erilaisia työyhteisöjä tukien. Teoria on sovellettavissa kuitenkin laajemminkin. Mikä Reissin motivaatioteoria? perustuu 16 elämän perustarpeeseen eli motiiviin motiivit ohjaavat meitä kaikessa tekemisessä kaikilla motiiveilla on kaksi ominaisuutta: mitä halutaan

Lue lisää »